دور کننده مار و عقرب

اطلاعات تکميلي

  • اسم سم: دور کننده نفتالین گوگرد
  • شرکت سازنده: سمیران
  • قیمت: 18000