پرمترین 25 درصد

اطلاعات تکميلي

  • اسم سم: پرمترین 25 درصد
  • شرکت سازنده: مهان
  • قیمت: 30000