موش کش فاکورات پلیت

اطلاعات تکميلي

  • اسم سم: پلیت فاکورات
  • شرکت سازنده: ایتالیا
  • قیمت: 35000