موش کش فاکورات وکس

اطلاعات تکميلي

  • اسم سم: وکس فاکورات
  • شرکت سازنده: ایتالیا
  • قیمت: 38000